dualism

dualismen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Vad betyder dualism inom generell ?

Dualism är en metafysisk term, som står i motsatsställning till monism och pluralism. Från filosofin har termen upptagits av teorier i andra vetenskapliga fält. https://sv.wikipedia.org/wiki/Dualism

Möjliga synonymer till dualism

Diskussion om ordet dualism

dualism

Substantiv

Översättningar

Vad betyder dualism inom generell ?

the doctrine that reality consists of two basic opposing elements, often taken to be mind and matter (or mind and body

Möjliga synonymer till dualism

Diskussion om ordet dualism