examinator

examinatorn
examinatorer
examinatorerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet examinator på svenska?

Obestämd singular: examinator
Bestämd singular: examinatorn
Obestämd plural: examinatorer
Bestämd plural: examinatorerna

Hur används ordet examinator

  • "Läraren, som var examinator för en kurs, har satt betyg på eleverna trots att han inte rättat de inlämningsuppgifter som han skulle examinera."
  • "Nu säger Danmarks medie- og Journalisthøjskole att man kan komma att plocka bort Qvortrup från hans uppdrag som examinator på utbildningen."
  • "En examinator upptäckte att en 22-årig kvinnas kandidatuppsats vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling hade stora likheter med en uppsats från Lunds Universitet."
  • "Den gången rättade hon sonens tenta men lät en kollega dubbelrätta och stå som examinator."
  • "Lunds universitet vill inte kommentera ärendet men skriver i ett svar på stämningsansökan att Josefine Svahn inte har blivit utsatt för diskriminering och att det är varje examinator som ska bedöma vilka anpassningar som kan göras vid varje examinationstillfälle."
  • "Bland annat har arbetet med att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan handledare och examinator inletts."
  • "Men möjligheten att få höjt betyg skiljer sig stort beroende på kurs och examinator."
  • "Möjligheten att få höjt betyg vid omprövning av tentor på Mälardalens högskola skiljer stort beroende på kurs och examinator."
  • "Helt enkelt samarbeta med de boende på ett bra sätt, säger instruktören Nina Josefsson på Svenska Terapihundskolan och examinator för dagens prov."

Vad betyder examinator inom utbildning ?

person som förrättar examen

Relaterat till examinator

fråga

försök

skola

Diskussion om ordet examinator

examinator

Substantiv

Översättningar

Svenska

Diskussion om ordet examinator