sömnsjuka

sömnsjukan
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet sömnsjuka

  • "Tror på samband mellan vaccin och sömnsjuka"
  • "Influensavaccinet som Blekingsborna var duktiga på att ta i vintras, kan vara kopplat till flera fall av sömnsjuka som påträffats i landet."
  • "Karlskrona – Samband mellan vaccin och sömnsjuka utreds"
  • "Blekingenytt berättade i augusti om nioåriga Arvid Askendal i Ronneby som drabbats av sömnsjuka efter ha vaccinerats."
  • "Men ännu är det inte klarlagt om det är vaccinet som orsakat Arvids sömnsjuka."
  • "Blekingenytt berättade i augusti om nioåriga Arvid Askendal i Ronneby som drabbats av sömnsjuka efter ha vaccinerats."
  • "Men ännu är det inte klarlagt om det är vaccinet som orsakat Arvids sömnsjuka."
  • "Karlskronaläkare bakom upptäckt om sömnsjuka"
  • "Dalarna var ett av de län som drabbades hårdast av sömnsjuka som bieffekt av vaccineringen mot svininfluensan häromåret."
  • "Rebecka fick sömnsjuka"

Vad betyder sömnsjuka inom medicin ?

Letargi är ett medicinskt symtom av onormal psykisk trötthet och nedsättning i den mentala förmågan, som ger den drabbade en känsla av dvala, dock utan att personen är medvetslös. Tillståndet har ofta psykiska orsaker, såsom depression eller drogpåverkan, och kan ses som en variant av fatigue. https://sv.wikipedia.org/wiki/Letargi

Diskussion om ordet sömnsjuka