inarbeta

inarbetar
inarbetade
inarbetat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet inarbeta på svenska?

Presens: inarbetar
Preteritum: inarbetade
Supinum: inarbetat

Hur används ordet inarbeta

  • "– Man måste ge tid åt kommunerna att inarbeta nya mönster i hur man samarbetar med kronofogden och hyresvärdarna i kommunen."
  • "– Det är alltid tråkigt att drabbas av sånt här, för det tar ju tid att inarbeta en ny linje, säger Annika Nyberg, vd för Göteborg City Airport till SVT Västnytt."
  • "I motionen begär Moderaterna att kommunstyrelsen ska inarbeta förslaget om en saluhall i den fördjupade översiktsplanen för centrala Skellefteå, som är ett politiskt inriktningsdokument för hur framtidens Skellefteå ska se ut."
  • "Barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden föreslås dessutom under 2010 och 2011 tvingas inarbeta 5 miljoner respektive 2,5 miljoner av sina underskott för 2008."
  • "Det handlar egentligen för vår del om att ta del av synpunkterna revisorerna har framfört och inarbeta dem fortsättningsvis i vårt arbete, säger Mörtsell."
  • "Detta innebär att man inte behöver återställa och inarbeta underskottet de kommande tre åren."
  • "Detta innebär att man inte behöver återställa och inarbeta underskottet de kommande tre åren."

Möjliga synonymer till inarbeta

Diskussion om ordet inarbeta

  • - 2010-08-08

    to push the sale of