känneteckna

kännetecknar

kännetecknade

kännetecknat

känneteckna

Verb