guess

guess
guessed
guessed
Verb

Översättningar

Hur används ordet guess

  • "she guessed my age"
  • "I guess you are heading to Dublin"
  • "I guess so"

Ordet guess har 4 betydelser

  • Inom formell stil
  • Inom spel
  • Inom matematik
  • Inom amerikansk engelska
formell stil
spel
matematik
amerikansk engelska

Vad betyder guess inom formell stil ?

a conclusion based on insufficient information

Översättningar (inom formell stil)

Synonymer till guess (inom formell stil)

Möjliga synonymer till guess (inom formell stil)

Ordet guess inom spel

out forward, of a guess

Synonymer till guess (inom spel)

Ordet guess inom matematik

Synonymer till guess (inom matematik)

Möjliga synonymer till guess (inom matematik)

Ordet guess inom amerikansk engelska

guess correctly; solve by guessing

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Svenska

Synonymer till guess (inom amerikansk engelska)

Möjliga synonymer till guess (inom amerikansk engelska)

Diskussion om ordet guess

guessing

Substantiv

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Synonymer till guessing (inom amerikansk engelska)

Diskussion om ordet guessing