hypothecate

hypothecate
hypothecated
hypothecated
Verb

Översättningar

Svenska

Ordet hypothecate har 3 betydelser

  • Inom ekonomi
  • Inom generell
  • Inom formell stil
ekonomi
generell
formell stil

Ordet hypothecate inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Möjliga synonymer till hypothecate (inom ekonomi)

Ordet hypothecate inom generell

pledge without delivery or title of possession

Ordet hypothecate inom formell stil

Synonymer till hypothecate (inom formell stil)

Möjliga synonymer till hypothecate (inom formell stil)

Diskussion om ordet hypothecate