maskrosbarn

maskrosbarnet
maskrosbarn
maskrosbarnen
Substantiv [t]

Översättningar

Hur böjs ordet maskrosbarn på svenska?

Obestämd singular: maskrosbarn
Bestämd singular: maskrosbarnet
Obestämd plural: maskrosbarn
Bestämd plural: maskrosbarnen

Hur används ordet maskrosbarn

 • "Många maskrosbarn får"
 • "Precis som många maskrosbarn, barn som växer upp med en missbrukande eller en psykiskt sjuk förälder, tog Simon på sig skulden för sin förälders missbruk."
 • "Rapporten heter ” Jag är bara en påse med pengar ” och enligt föreningen maskrosbarn har samtliga av de 103 deltagande i studien vetat om de ekonomiska förutsättningarna för sina placeringar."
 • "Och i Fjugesta berättar Nina Larsson från Hjärnkoll om sina erfarenheter av att vara maskrosbarn och anhörig."
 • "Jag skulle själv kunna kvala in till att vara ett maskrosbarn, då jag vuxit upp med alkoholiserade föräldrar och fått utstå fysisk och psykisk misshandel genom barndomsåren."
 • "Intygen talar om maskrosbarn, om ångest, om psykiska skador av knarket."
 • "Begreppet maskrosbarn har använt för att beskriva människor som verkar klara av de alla möjliga motgångar – och ändå må bra."
 • "Dagen riktade sig inte bara till drabbade barn och ungdomar, som föreningen kärleksfullt kallar för maskrosbarn, utan också till deras grannar, skolkamrater och vänner."
 • "Många maskrosbarn får"
 • "Precis som många maskrosbarn, barn som växer upp med en missbrukande eller en psykiskt sjuk förälder, tog Simon på sig skulden för sin förälders missbruk."
 • "Rapporten heter ” Jag är bara en påse med pengar ” och enligt föreningen maskrosbarn har samtliga av de 103 deltagande i studien vetat om de ekonomiska förutsättningarna för sina placeringar."
 • "Och i Fjugesta berättar Nina Larsson från Hjärnkoll om sina erfarenheter av att vara maskrosbarn och anhörig."
 • "Jag skulle själv kunna kvala in till att vara ett maskrosbarn, då jag vuxit upp med alkoholiserade föräldrar och fått utstå fysisk och psykisk misshandel genom barndomsåren."
 • "Intygen talar om maskrosbarn, om ångest, om psykiska skador av knarket."
 • "Begreppet maskrosbarn har använt för att beskriva människor som verkar klara av de alla möjliga motgångar – och ändå må bra."
 • "Dagen riktade sig inte bara till drabbade barn och ungdomar, som föreningen kärleksfullt kallar för maskrosbarn, utan också till deras grannar, skolkamrater och vänner."

Vad betyder maskrosbarn inom generell ?

barn som mot alla odds, t.ex. stora brister i uppväxtmiljön, ändå lyckas skapa sig ett bra liv

Diskussion om ordet maskrosbarn

 • - 2012-03-06

  Finns ingen direkt motsvarighet på engelska.