förtrogenhet

förtrogenheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till förtrogenhet

Hur används ordet förtrogenhet

  • "– Wallström är känd för sin kritiska och negativa inställning till Israel, men det är väldigt tveksamt om hon har någon närmare förtrogenhet med israeler eller med staten Israel, säger gruppen Kabbalah L Ams ledare Michael Leitman till tidningen."
  • "- Vi tror att undervisning utomhus ökar elevernas intresse för och förtrogenhet med skog och mark, säger projektledaren Lisa Högström."

Diskussion om ordet förtrogenhet

  • - 2009-03-09

    Familiarity