jabber

jabbers
Substantiv

Översättningar

Synonymer till jabber

Vad betyder jabber inom fåglar ?

rapid and indistinct speech

Diskussion om ordet jabber

jabber

jabber
jabbered
jabbered
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till jabber

Diskussion om ordet jabber