blather

blather
blathered
blathered
Verb

Översättningar

Synonymer till blather

Möjliga synonymer till blather

Diskussion om ordet blather

blather

Substantiv

Vad betyder blather inom generell ?

foolish gibberish

Diskussion om ordet blather