peach

Adjektiv

Översättningar

Svenska

Diskussion om ordet peach

peach

peaches
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet peach har 4 betydelser

  • Inom botanik
  • Inom generell
  • Inom vardagligt
  • Inom färg
botanik
generell
vardagligt
färg

Ordet peach inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Ordet peach inom generell

cultivated in temperate regions

downy juicy fruit with sweet yellowish or whitish flesh

Synonymer till peach (inom generell)

Ordet peach inom vardagligt

Synonymer till peach (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till peach (inom vardagligt)

Ordet peach inom färg

Synonymer till peach (inom färg)

Diskussion om ordet peach

peach

Verb

Ordet peach har 2 betydelser

  • Inom lingvistik
  • Inom handel
lingvistik
handel

Ordet peach inom lingvistik

Synonymer till peach (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till peach (inom lingvistik)

Ordet peach inom handel

Synonymer till peach (inom handel)

Möjliga synonymer till peach (inom handel)

Diskussion om ordet peach