give away

gave away
give away
given away
Verb

Ordet give away har 4 betydelser

  • Inom norgespec
  • Inom generell
  • Inom bildligt
  • Inom handel
norgespec
generell
bildligt
handel

Ordet give away inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Synonymer till give away (inom norgespec)

Ordet give away inom generell

give out freely

formally hand over to the bridegroom in marriage; of a bride by her father

Synonymer till give away (inom generell)

Ordet give away inom bildligt

Synonymer till give away (inom bildligt)

Möjliga synonymer till give away (inom bildligt)

Ordet give away inom handel

Synonymer till give away (inom handel)

Möjliga synonymer till give away (inom handel)

Diskussion om ordet give away

  • Melonica - 2008-11-14

    förråda, avslöja, dela ut, överlämna