yack

yack
yacked
yacked
Verb

Översättningar

Synonymer till yack

Vad betyder yack inom vardagligt ?

talk incessantly and tiresomely

Möjliga synonymer till yack

Diskussion om ordet yack

yack

Substantiv

Översättningar

Diskussion om ordet yack