gleam

Substantiv

Översättningar

Diskussion om ordet gleam

gleam

gleam
gleamed
gleamed
Verb

Hur används ordet gleam

  • "A terrible thought gleamed in her mind"

Ordet gleam har 3 betydelser

  • Inom sjöfart
  • Inom bildligt
  • Inom generell
sjöfart
bildligt
generell

Ordet gleam inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till gleam (inom sjöfart)

Ordet gleam inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till gleam (inom bildligt)

Möjliga synonymer till gleam (inom bildligt)

Ordet gleam inom generell

shine brightly, like a star or a light

appear briefly

Översättningar (inom generell)

Synonymer till gleam (inom generell)

Möjliga synonymer till gleam (inom generell)

Diskussion om ordet gleam

gleam

gleams
Substantiv

Översättningar (inom generell)

Synonymer till gleam (inom generell)

Ordet gleam har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom mat
generell
mat

Vad betyder gleam inom generell, generell ?

an appearance of reflected light

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till gleam (inom generell)

Möjliga synonymer till gleam (inom generell)

Ordet gleam inom mat

a flash of light (especially reflected light)

Översättningar (inom mat)

Synonymer till gleam (inom mat)

Möjliga synonymer till gleam (inom mat)

Diskussion om ordet gleam