wink

winks
Substantiv

Översättningar

Ordet wink har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom fotografi
generell
fotografi

Vad betyder wink inom generell, generell ?

closing one eye quickly as a signal

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till wink (inom generell)

Ordet wink inom fotografi

Översättningar (inom fotografi)

Synonymer till wink (inom fotografi)

Möjliga synonymer till wink (inom fotografi)

Diskussion om ordet wink

wink

wink
winked
winked
Verb

Översättningar (inom fotografi)

Svenska

Synonymer till wink (inom fotografi)

Hur används ordet wink

  • "She winked at him"

Ordet wink har 4 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom generell
  • Inom fotografi
  • Inom vardagligt
medicin
generell
fotografi
vardagligt

Ordet wink inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Möjliga synonymer till wink (inom medicin)

Ordet wink inom generell

signal by winking

(inom generell)

Ordet wink inom fotografi

Synonymer till wink (inom fotografi)

Möjliga synonymer till wink (inom fotografi)

Ordet wink inom vardagligt

force to go away by blinking

Synonymer till wink (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till wink (inom vardagligt)

Diskussion om ordet wink