beak

beaks
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till beak

Ordet beak har 6 betydelser

  • Inom amerikansk engelska
  • Inom sjöfart
  • Inom ekonomi
  • Inom musik
  • Inom amerikansk engelska, vardagligt
  • Inom teknik
amerikansk engelska
sjöfart
ekonomi
musik
amerikansk engelska, vardagligt
teknik

Vad betyder beak inom amerikansk engelska ?

beaklike mouth of e.g. turtles

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Svenska

Möjliga synonymer till beak (inom amerikansk engelska)

Vanlig betydelse av ordet beak inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska
  • udde  [ geografi ]

Möjliga synonymer till beak (inom sjöfart)

Vanlig betydelse av ordet beak inom ekonomi

horny projecting jaws of a bird

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till beak (inom ekonomi)

Mindre vanlig betydelse av ordet beak inom musik

Översättningar (inom musik)

Möjliga synonymer till beak (inom musik)

Ovanlig betydelse av ordet beak inom amerikansk engelska, vardagligt

informal terms for the nose

Översättningar (inom amerikansk engelska, vardagligt)

Svenska
  • snok  [ skämtsamt ]

Synonymer till beak (inom amerikansk engelska, vardagligt)

Möjliga synonymer till beak (inom amerikansk engelska, vardagligt)

Ordet beak inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska
  • egg  [ teknik ]

Möjliga synonymer till beak (inom teknik)

Diskussion om ordet beak