nibble

nibbles
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till nibble

Ordet nibble har 2 betydelser

 • Inom data
 • Inom mat
data
mat

Vad betyder nibble inom data ?

gentle biting

Översättningar (inom data)

Synonymer till nibble (inom data)

Möjliga synonymer till nibble (inom data)

Ordet nibble inom mat

Översättningar (inom mat)

Svenska

Möjliga synonymer till nibble (inom mat)

Diskussion om ordet nibble

 • Melonica - 2009-08-28

  tilltugg, aptitretare, snacks, knapringar

nibble

nibble
nibbled
nibbled
Verb

Översättningar (inom mat)

Synonymer till nibble (inom mat)

Hur används ordet nibble

 • "She nibbled on her cracker"
 • "She just nibbles at her food"

Ordet nibble har 4 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom generell
 • Inom typografi
 • Inom mat
vardagligt
generell
typografi
mat

Ordet nibble inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till nibble (inom vardagligt)

Ordet nibble inom generell

bite off very small pieces

Ordet nibble inom typografi

eat intermittently; take small bites of

Synonymer till nibble (inom typografi)

Ordet nibble inom mat

eat lightly

Synonymer till nibble (inom mat)

Diskussion om ordet nibble