snap

snap
snapped
snapped
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till snap

Hur används ordet snap

 • "The rope snapped"
 • "The rope snapped"
 • "The lock snapped shut"
 • "bullets snapped past us"

Ordet snap har 9 betydelser

 • Inom anatomi
 • Inom generell
 • Inom mat
 • Inom vardagligt
 • Inom fotografi
 • Inom musik
 • Inom sport
 • Inom data
 • Inom vapen
anatomi
generell
mat
vardagligt
fotografi
musik
sport
data
vapen

Ordet snap inom anatomi

Översättningar (inom anatomi)

Synonymer till snap (inom anatomi)

Möjliga synonymer till snap (inom anatomi)

Ordet snap inom generell

utter in an angry, sharp, or abrupt tone; `"No!," she snapped'

move or strike with a click

Översättningar (inom generell)

Synonymer till snap (inom generell)

Möjliga synonymer till snap (inom generell)

Ordet snap inom mat

break suddenly and abruptly; as of something under tension

Översättningar (inom mat)

Möjliga synonymer till snap (inom mat)

Ordet snap inom vardagligt

snap close with a sound

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till snap (inom vardagligt)

Ordet snap inom fotografi

as of tightly stretched ropes or fingers

Översättningar (inom fotografi)

Svenska

Möjliga synonymer till snap (inom fotografi)

Ordet snap inom musik

move with a snapping sound

Översättningar (inom musik)

Möjliga synonymer till snap (inom musik)

Ordet snap inom sport

Put in play with a snap, of a football

Översättningar (inom sport)

Ordet snap inom data

cause to make a snapping sound; of fingers

Översättningar (inom data)

Svenska

Synonymer till snap (inom data)

Möjliga synonymer till snap (inom data)

 • zap [ weapons ]

Ordet snap inom vapen

Översättningar (inom vapen)

Synonymer till snap (inom vapen)

Möjliga synonymer till snap (inom vapen)

Diskussion om ordet snap

snapping

Substantiv

Översättningar (inom vapen)

Möjliga synonymer till snapping

Diskussion om ordet snapping

snapping

Adjektiv

Diskussion om ordet snapping