plonk

Adverb

Översättningar

Diskussion om ordet plonk

plonk

plonk
plonked
plonked
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till plonk

Diskussion om ordet plonk

plonk

Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet plonk har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom dryck, vin
generell
dryck, vin

Vad betyder plonk inom generell ?

the noise of something dropping (as into liquid)

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till plonk (inom generell)

Ordet plonk inom dryck, vin

(British and Australian) a cheap wine of inferior quality

Översättningar (inom dryck, vin)

Svenska

Diskussion om ordet plonk