bifoga

bifogar
bifogade
bifogat
Verb

Översättningar

Synonymer till bifoga

Hur böjs ordet bifoga på svenska?

Presens: bifogar
Preteritum: bifogade
Supinum: bifogat

Hur används ordet bifoga

 • "Ett sätt att få snabbare diagnos och omhändertagande är att låta allmänläkare fotografera misstänkta hudförändringar hos patienterna och bifoga fotot med remissen till specialistvården."
 • "Den anställde i Ronneby har enligt anmälan sedan tidigare en överenskommelse med Försvarsmakten om att bifoga intyg från första sjukdagen – något han nu ändå ska ha struntat i."
 • "Han ägnade torsdagen åt att gå igenom det filmade material av händelsen som finns för att bifoga de rörliga bilderna till den disciplinanmälan som klubben nu överväger."
 • "I mailet måste man uppge var man bor ( Antikrundan kan bara frakta möbler i närheten av inspelningsplatsen ) och berätta om föremålet och bifoga bilder."
 • "– Patienterna får i samband med den digitala bokningen svara på vissa frågor som har med tandvården att göra och vid bokningstillfället så får de även möjligheten att bifoga bilder som då kan hjälpa oss i ärendet, säger han."
 • "För att Kronofogdemyndigheten ska kunna fatta ett beslut ska det tydligt framgå en bakgrundbeskrivning av omständigheterna på plats och helst komma in bevisning som styrker påståendena t.ex. genom att bifoga fotografier."
 • "För att Kronofogdemyndigheten ska kunna fatta ett beslut ska det tydligt framgå en bakgrundbeskrivning av omständigheterna på plats och helst komma in bevisning som styrker påståendena t.ex. genom att bifoga fotografier."
 • "” Jag kan konstatera att det helt klart var olämpligt att till domen bifoga bilagorna till skadeståndsanspråket ”, så yttrar sig lagmannen Anita Wallin Wiberg, Gävle tingsrätts chef, efter att Justitieombudsmannen, JO, bland annat hittat bifogade fakturor, utdrag ur medicinska journaler och kvitton i en dom från förra året."
 • "När tingsrätten i Gävle publicerade en dom så råkade man av misstag bifoga ett 20-tal sidor som rörde ett skadeståndsanspråk."
 • "Glöm inte att bifoga dina kontaktuppgifter så att vi kan berätta om du har biljetter att hämta."
 • "Den anställde i Ronneby har enligt anmälan sedan tidigare en överenskommelse med Försvarsmakten om att bifoga intyg från första sjukdagen – något han nu ändå ska ha struntat i."
 • "Han ägnade torsdagen åt att gå igenom det filmade material av händelsen som finns för att bifoga de rörliga bilderna till den disciplinanmälan som klubben nu överväger."
 • "I mailet måste man uppge var man bor ( Antikrundan kan bara frakta möbler i närheten av inspelningsplatsen ) och berätta om föremålet och bifoga bilder."
 • "– Patienterna får i samband med den digitala bokningen svara på vissa frågor som har med tandvården att göra och vid bokningstillfället så får de även möjligheten att bifoga bilder som då kan hjälpa oss i ärendet, säger han."
 • "För att Kronofogdemyndigheten ska kunna fatta ett beslut ska det tydligt framgå en bakgrundbeskrivning av omständigheterna på plats och helst komma in bevisning som styrker påståendena t.ex. genom att bifoga fotografier."
 • "För att Kronofogdemyndigheten ska kunna fatta ett beslut ska det tydligt framgå en bakgrundbeskrivning av omständigheterna på plats och helst komma in bevisning som styrker påståendena t.ex. genom att bifoga fotografier."
 • "” Jag kan konstatera att det helt klart var olämpligt att till domen bifoga bilagorna till skadeståndsanspråket ”, så yttrar sig lagmannen Anita Wallin Wiberg, Gävle tingsrätts chef, efter att Justitieombudsmannen, JO, bland annat hittat bifogade fakturor, utdrag ur medicinska journaler och kvitton i en dom från förra året."
 • "När tingsrätten i Gävle publicerade en dom så råkade man av misstag bifoga ett 20-tal sidor som rörde ett skadeståndsanspråk."
 • "Glöm inte att bifoga dina kontaktuppgifter så att vi kan berätta om du har biljetter att hämta."
 • "Berätta varför du vill vara med och bifoga nytagna ansikts- och helkroppsbilder."

Vad betyder bifoga inom matematik ?

lägga till något ytterligare till ett dokument

Relaterat till bifoga

sammanslagning

korrespondens

efterhand

omfattning

sammansättning

relation

förbindelse

blandning

vidhäftning

beröring

beledsagning

Diskussion om ordet bifoga