encase

encase
encased
encased
Verb

Översättningar

Synonymer till encase

Ordet encase har 2 betydelser

  • Inom typografi
  • Inom spel
typografi
spel

Ordet encase inom typografi

Översättningar (inom typografi)

Synonymer till encase (inom typografi)

Möjliga synonymer till encase (inom typografi)

Ordet encase inom spel

enclose in, or as if in, a case "my feet were encased in mud."

Översättningar (inom spel)

Möjliga synonymer till encase (inom spel)

Diskussion om ordet encase