go in

go in
gone in
went in
Verb

Översättningar

Synonymer till go in

Hur används ordet go in

  • "These pieces go in here"

Ordet go in har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
vardagligt
generell

Ordet go in inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till go in (inom vardagligt)

Ordet go in inom generell

be installed

Synonymer till go in (inom generell)

Diskussion om ordet go in