be

ber
bad
bett
Verb

Översättningar

Synonymer till be

Hur böjs ordet be på svenska?

Presens: ber
Preteritum: bad
Supinum: bett

Hur används ordet be

 • "Be någon komma på middag"
 • "Jag bad dig att lämna huset"
 • "De bad om pengar"
 • "Vi får till exempel inte be dem öppna munnen, säger Christer Pedersen."
 • "Afghanistans president förbjuder landets styrkor att be om flygunderstöd i bostadsområden eftersom många civila dödas."
 • "Om Comigel kommer att hämta förpackningarna eller be de svenska företagen att ta hand om dem är inte känt."
 • "Vill även passa på att be om ursäkt för det obehag detta har vållat."
 • "Det är ett projekt att åka hem till någon annan med en bebis och det blir lätt att jag struntar i att gå på saker i stället för att be om hjälp."
 • "Ett halvår senare, 10 januari i år, inleddes den offensiv mot Konna som fick interimsregeringen i Bamako att be Frankrike och FN om hjälp."
 • "Det ska bland annat ske genom tv-reklam och telefonsamtal till konservativa väljare som manas att be sina senatorer säga ifrån."
 • "I den amerikanske regissören Paul Thomas Andersons förra film, eposet There will be blood, tvingas oljeborraren Daniel knäböja bredvid sin nemesis, en predikant."
 • "Alternativt kan man gå till samme bagare och be att få färdig surdeg."
 • "– Be tidningen göra en mycket tydlig korrigering och be om ursäkt samt ändra sina rutiner så att det inte upprepas."
 • "Nu väntar jag på att personen ska maila mig och meddela att det blev fel belopp på checken och be mig föra över det överskjutande beloppet på ca 35 000 kronor till hennes konto, säger han."
 • "Det var strax före jul som en ensamstående trebarnspappa sökte sig till Stödkassen för be om hjälp med mat och kläder till barnen."
 • "Men bedrägerierna kan också handla om att starta en påhittad insamling eller att någon hackar en bekants konto för att under falskt namn be om pengar."
 • "– Vi gillar den, men passar på att be om ursäkt för den."
 • "Jag kommer därför att kalla respektive förvaltningschef och nämndsordförande för att be dem redogöra för orsaken till det ekonomiska läget."
 • "Har personen inte fått något brev kan de be om ett nytt och avvakta med intervjun, säger Karin Anderberg, pressansvarig på SCB."
 • "Utan vare sig pengar, mat eller en tanke om att be om allt som de behöver, hamnade Frida Löfqvist till slut på Skärva gård i Karlskrona."
 • "Kan bara be om ursäkt för det, skriver han till Ishockeyförbundets disciplinnämnd och tillägger :"
 • "Men i går kom beskedet att regeringen inte tänkte be Karlshamn att avstå från att upplåta sin hamn till lagring av rör till gasledningsprojektet Nord Stream 2."
 • "– Min tanke är att vi tillsammans ska be för både Michael Wijk och hans anhöriga som är kvar i livet, förklarar Ann-Louise Trulsson."
 • "Hon bad om tillstånd att gå"
 • "Min fru bad för den stackars unga damen"
 • "Att be för ens liv"
 • "Vi bad dig om pengar för att bygga ett nytt sjukhus"
 • "Jag bad till Gud att hon skulle sparas"
 • "Han knäföll och bad"
 • "Hon bad sina föräldrar att inte skicka iväg henne"
 • "Jag ber er att inte göra det"
 • "Be om en tjänst av någon"
 • "Be en kvinna om hennes hand"
 • "Be om barmhärtighet"
 • "Be om fred"

Ordet be har 5 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom allmänt
 • Inom generell
 • Inom juridik
 • Inom grönsaker
bildligt
allmänt
generell
juridik
grönsaker

Vad betyder be inom bildligt ?

allmänt, mest omfattande betydelsen

Översättningar (inom bildligt)

Engelska

Möjliga synonymer till be (inom bildligt)

Vanlig betydelse av ordet be inom allmänt

bedja i religion; även hövlighetsuttryck: jag ber, var så god

Översättningar (inom allmänt)

Engelska
 • pray  [ religion ]

Synonymer till be (inom allmänt)

Ordet be inom generell

be enträget, be om

bönfalla, be enträget

anhålla om, anmoda, innebär viss hövlighet

lägga sig ut för, bönfalla

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till be (inom generell)

Möjliga synonymer till be (inom generell)

Möjliga synonymer till be (inom generell)

Ordet be inom juridik

be om

Översättningar (inom juridik)

Engelska

Möjliga synonymer till be (inom juridik)

Ordet be inom grönsaker

vädja, be enträget

Översättningar (inom grönsaker)

Synonymer till be (inom grönsaker)

Möjliga synonymer till be (inom grönsaker)

Diskussion om ordet be

 • miakel102 - 2010-02-11

  been

 • - 2010-02-19

  means är

 • - 2010-12-25

  är i flera

 • Cete - 2010-02-17

  I'am = Jag är am = är

 • - 2010-03-18

  I wish I were dead is spellt correctly on this page. The relevance is also not clear

be

Hjälpverb

Översättningar (inom grönsaker)

Ordet be har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom norgespec
generell
norgespec

Ordet be inom generell

Översättningar (inom generell)

Ordet be inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Möjliga synonymer till be (inom norgespec)

Diskussion om ordet be

be

are
been
were
Verb

Synonymer till be (inom norgespec)

Hur används ordet be

 • "be all right"
 • "be on the tip of one's tongue"
 • "be in bad health"
 • "be fairly well paid"
 • "be accustomed to"
 • "be authorized to"
 • "These constitute my entire belonging"
 • "John is rich"
 • "This is not a good answer"
 • "This is my house"
 • "Where is my umbrella?" "The toolshed is in the back"
 • "To be or not to be, that's the question - W. Shakespear"
 • "There were two hundred people at his funeral"
 • "There was a lot of noise in the kitchen"
 • "She is our resident philosopher"
 • "I may be an hour"
 • "Our great leader is no more"

Ordet be har 8 betydelser

 • Inom sjöfart
 • Inom generell
 • Inom politik
 • Inom norgespec
 • Inom ålderdomlig
 • Inom media
 • Inom musik
 • Inom radio
sjöfart
generell
politik
norgespec
ålderdomlig
media
musik
radio

Ordet be inom generell

have the quality of being; (copula, used with an adjective or a predicate noun)

be identical to; be someone or something, as in "The president of the company is John Smith"

work in a specific place, with a specific subject, or in a specific function; "He is a herpetologist

spend or use time

Översättningar (inom generell)

Svenska
 • vore  [ vardagligt ]

(inom generell)

Synonymer till be (inom generell)

Ordet be inom politik

occupy a certain position or area; be somewhere; also for abstract situations and relations: "What is behind this behavior?"

Översättningar (inom politik)

Möjliga synonymer till be (inom politik)

Ordet be inom norgespec

to consciously exist as a living entity in the world

Översättningar (inom norgespec)

Möjliga synonymer till be (inom norgespec)

Ordet be inom ålderdomlig

happen or come to pass; "I lost my wallet; this was during the visit to my parents' house"

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till be (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till be (inom ålderdomlig)

Ordet be inom media

Synonymer till be (inom media)

Möjliga synonymer till be (inom media)

Ordet be inom musik

Översättningar (inom musik)

Synonymer till be (inom musik)

Möjliga synonymer till be (inom musik)

Ordet be inom radio

have life, be alive

Synonymer till be (inom radio)

Möjliga synonymer till be (inom radio)

Diskussion om ordet be

Be

Substantiv

Synonymer till Be (inom radio)

Diskussion om ordet Be