shall

Hjälpverb

Översättningar

Ordet shall har 2 betydelser

  • Inom botanik
  • Inom norgespec
botanik
norgespec

Ordet shall inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Möjliga synonymer till shall (inom botanik)

Ordet shall inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Möjliga synonymer till shall (inom norgespec)

Diskussion om ordet shall

  • - 2009-02-05

    Måste (krav)