break off

broken off
break off
broke off
Verb

Ordet break off har 4 betydelser

  • Inom musik
  • Inom data
  • Inom generell
  • Inom bildligt
musik
data
generell
bildligt

Vanligast betydelse av ordet break off inom musik

Översättningar (inom musik)

Synonymer till break off (inom musik)

Vanlig betydelse av ordet break off inom data

Översättningar (inom data)

Synonymer till break off (inom data)

Möjliga synonymer till break off (inom data)

Ordet break off inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till break off (inom generell)

Ordet break off inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till break off (inom bildligt)

Möjliga synonymer till break off (inom bildligt)

Diskussion om ordet break off