go against

go against
gone against
went against
Verb

Synonymer till go against

Ordet go against har 4 betydelser

  • Inom spel
  • Inom generell
  • Inom bildligt
  • Inom vardagligt
spel
generell
bildligt
vardagligt

Ordet go against inom spel

Översättningar (inom spel)

Synonymer till go against (inom spel)

Möjliga synonymer till go against (inom spel)

Ordet go against inom generell

Synonymer till go against (inom generell)

Ordet go against inom bildligt

Synonymer till go against (inom bildligt)

Ordet go against inom vardagligt

Synonymer till go against (inom vardagligt)

  • buck [ amerikansk engelska ]