hurtle

hurtle
hurtled
hurtled
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till hurtle

Hur används ordet hurtle

  • "The cars hurtled by"

Ordet hurtle har 4 betydelser

  • Inom mat
  • Inom generell
  • Inom bildligt
  • Inom sport
mat
generell
bildligt
sport

Ordet hurtle inom mat

Översättningar (inom mat)

Svenska

Ordet hurtle inom generell

move with or as if with a rushing sound

Ordet hurtle inom bildligt

Synonymer till hurtle (inom bildligt)

Ordet hurtle inom sport

Synonymer till hurtle (inom sport)

Diskussion om ordet hurtle