go around

go around
gone around
went around
Verb

Översättningar

Hur används ordet go around

  • "There's not enough to go around"

Ordet go around har 2 betydelser

  • Inom fordon
  • Inom generell
fordon
generell

Ordet go around inom fordon

Översättningar (inom fordon)

Möjliga synonymer till go around (inom fordon)

Ordet go around inom generell

be sufficient

of information

(inom generell)

Synonymer till go around (inom generell)

Uttryck till go around (inom generell)

Ord i uttryck för go around (inom generell)

Diskussion om ordet go around