träsnideri

träsnideriet

träsniderier

träsniderierna

Substantiv
konst snickeri