skatt

skatten
skatter
skatterna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

skatt har undergrupp

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet skatt på svenska?

Obestämd singular: skatt
Bestämd singular: skatten
Obestämd plural: skatter
Bestämd plural: skatterna

Hur används ordet skatt

 • "Det är hög skatt på alkohol"
 • "Mannen struntade också i att deklarera det året och har underlåtit att redovisa inkomster på åtminstone 544 000 kronor, vilket innebär att 215 000 kronor inte betalats i skatt."
 • "Mannen har inte heller lämnat momsdeklarationer motsvarande cirka 120 000 kronor i skatt."
 • "Under våren gjordes en skatterevision på företaget och enligt tidningen påträffades då uppgifter som tydde på svarta affärer och att intäkter systematiskt undanhållits skatt."
 • "Centern i Blekinge ställer sig inte bakom de omdiskuterade punkterna om plattare skatt, månggifte, förändrad arvsrätt, slopad skolplikt och fri invandring i förslaget till partiets nya idéprogram."
 • "Varje invånare i Karlskrona kommun betalade i snitt 39 400 kronor i skatt förra året."
 • "Tullen hittade då 192 kilo tobak avsett för vattenpipor som ska vara värt en halv miljon kronor bara i skatt och avgifter."
 • "Enligt åtalet var varorna värde drygt en halv miljon kronor – bara i skatt och avgifter."
 • "Obeskattade cigaretter är cigarettar som på olika sätt förts in i Sverige utan att skatt betalas, till exempel genom smuggling, internetköp eller resandeinförsel."
 • "Sänkt skatt för pensionärer borde prioriteras i stället."
 • "” Om våra föräldrar nu betalar så mycket skatt då borde vi väl få äta hur mycket vi vill i skolan? ”, skrev hon bland annat."
 • "Mannen struntade också i att deklarera det året och har underlåtit att redovisa inkomster på åtminstone 544 000 kronor, vilket innebär att 215 000 kronor inte betalats i skatt."
 • "Mannen har inte heller lämnat momsdeklarationer motsvarande cirka 120 000 kronor i skatt."
 • "Under våren gjordes en skatterevision på företaget och enligt tidningen påträffades då uppgifter som tydde på svarta affärer och att intäkter systematiskt undanhållits skatt."
 • "Centern i Blekinge ställer sig inte bakom de omdiskuterade punkterna om plattare skatt, månggifte, förändrad arvsrätt, slopad skolplikt och fri invandring i förslaget till partiets nya idéprogram."
 • "Varje invånare i Karlskrona kommun betalade i snitt 39 400 kronor i skatt förra året."
 • "Tullen hittade då 192 kilo tobak avsett för vattenpipor som ska vara värt en halv miljon kronor bara i skatt och avgifter."
 • "Enligt åtalet var varorna värde drygt en halv miljon kronor – bara i skatt och avgifter."
 • "Obeskattade cigaretter är cigarettar som på olika sätt förts in i Sverige utan att skatt betalas, till exempel genom smuggling, internetköp eller resandeinförsel."
 • "Sänkt skatt för pensionärer borde prioriteras i stället."
 • "” Om våra föräldrar nu betalar så mycket skatt då borde vi väl få äta hur mycket vi vill i skolan? ”, skrev hon bland annat."

Ordet skatt har 4 betydelser

 • Inom ekonomi
 • Inom gruvdrift
 • Inom bildligt
 • Inom ekonomi, ålderdomlig
ekonomi
gruvdrift
bildligt
ekonomi, ålderdomlig

Vad betyder skatt inom ekonomi ?

obligatorisk avgift, som skall betalas av fysisk person|fysiska personer och företag till myndigheter

Översättningar (inom ekonomi)

Engelska

Synonymer till skatt (inom ekonomi)

skatt har undergrupp (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till skatt (inom ekonomi)

Relaterat till skatt (inom ekonomi)

pris

utgift

betalning

förpliktelse

befallning

storlek

Vanlig betydelse av ordet skatt inom gruvdrift

Översättningar (inom gruvdrift)

Engelska

Synonymer till skatt (inom gruvdrift)

Möjliga synonymer till skatt (inom gruvdrift)

Relaterat till skatt (inom gruvdrift)

penningväsen

förråd

Mindre vanlig betydelse av ordet skatt inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till skatt (inom bildligt)

Möjliga synonymer till skatt (inom bildligt)

Ordet skatt inom ekonomi, ålderdomlig

Översättningar (inom ekonomi, ålderdomlig)

Engelska
 • cess  [ ekonomi ]

Synonymer till skatt (inom ekonomi, ålderdomlig)

Diskussion om ordet skatt