fullblodshäst

fullblodshästen
fullblodshästar
fullblodshästarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet fullblodshäst på svenska?

Obestämd singular: fullblodshäst
Bestämd singular: fullblodshästen
Obestämd plural: fullblodshästar
Bestämd plural: fullblodshästarna

Ordet fullblodshäst inom

Fotograf: Wikipedia

Relaterat till fullblodshäst

transportmedel

fullkomlighet

Diskussion om ordet fullblodshäst