draghäst

draghästen
draghästar
draghästarna
Substantiv [n]

Synonymer till draghäst

Hur böjs ordet draghäst på svenska?

Obestämd singular: draghäst
Bestämd singular: draghästen
Obestämd plural: draghästar
Bestämd plural: draghästarna

Vad betyder draghäst inom häst ?

Dragdjur, lastdjur och riddjur är tre sätt att använda husdjur som kraftkälla i transport, jordbruk, skogsbruk och industriella anläggningar av olika slag. https://sv.wikipedia.org/wiki/Dragdjur

Möjliga synonymer till draghäst

Relaterat till draghäst

transportmedel

djur

Diskussion om ordet draghäst