re-establish

re-established
re-established
Verb

Möjliga synonymer till re-establish

Diskussion om ordet re-establish

  • - 2011-08-06

    återuppta

reestablish

reestablish
reestablished
reestablished
Verb

Hur används ordet reestablish

  • "reestablish peace in the region"

Möjliga synonymer till reestablish

Diskussion om ordet reestablish