restitute

restitute
restituted
restituted
Verb

Synonymer till restitute

Ordet restitute har 2 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
ALLMÄNT
generell

Ordet restitute inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till restitute (inom ALLMÄNT)

Ordet restitute inom generell

Synonymer till restitute (inom generell)

Uttryck till restitute (inom generell)

Diskussion om ordet restitute