binda

binder
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till binda

Hur böjs ordet binda på svenska?

Presens: binder

Hur används ordet binda

 • "Cykelled ska binda samman södern"
 • "Det handlar om rep som använts för att binda ungdomarna, särskilda kläder som ungdomarna tvingats ha på sig, och metallklämmor som fästs på deras kroppar."
 • "Hon fick också hjälp av en förbipasserande vän som först såg till att binda hundarna en bit ifrån, för att sedan hjälpa Marguerite att peta på ormen för att hålla den kvar."
 • "Där uppstod slagsmål, men till sist kunde husägaren få ner inbrottstjuven på marken och binda honom med hjälp av en vattenslang och larma polisen."
 • "Det har handlat om eldsvådor i garage, husvagnar, soprum och bilar och polisen hade under lång tid svårt att lyckas binda en misstänkt gärningsperson till händelserna."
 • "Länsstyrelsen förelägger nu hästägaren att se till att samtliga hästar ges tillräckligt med foder och vatten samt att ägaren omedelbart slutar att binda upp sina hästar mer än endast tillfälligtvis och endast då de är under uppsikt."
 • "Det är stor skillnad mellan att binda en bukett i butik och att göra det på en tävling."
 • "Sydostlänken som kommer binda samman järnvägen längs Blekinges kust med Södra stambanan kommer ha stor betydelse för godstransporterna i regionen."
 • "Hälsostråket ska också binda ihop de olika byggnaderna och göra det lättare att hitta till olika verksamheter, det skriver BLT."
 • "Stockholms tingsrätt friade Frej Larsson då man inte ansåg att det gick binda artisten till publiceringen av inlägget eller bevisa att han menat allvar med hotet om våld i låten."
 • "Cykelled ska binda samman södern"
 • "Det handlar om rep som använts för att binda ungdomarna, särskilda kläder som ungdomarna tvingats ha på sig, och metallklämmor som fästs på deras kroppar."
 • "Hon fick också hjälp av en förbipasserande vän som först såg till att binda hundarna en bit ifrån, för att sedan hjälpa Marguerite att peta på ormen för att hålla den kvar."
 • "Där uppstod slagsmål, men till sist kunde husägaren få ner inbrottstjuven på marken och binda honom med hjälp av en vattenslang och larma polisen."
 • "Det har handlat om eldsvådor i garage, husvagnar, soprum och bilar och polisen hade under lång tid svårt att lyckas binda en misstänkt gärningsperson till händelserna."
 • "Länsstyrelsen förelägger nu hästägaren att se till att samtliga hästar ges tillräckligt med foder och vatten samt att ägaren omedelbart slutar att binda upp sina hästar mer än endast tillfälligtvis och endast då de är under uppsikt."
 • "Det är stor skillnad mellan att binda en bukett i butik och att göra det på en tävling."
 • "Sydostlänken som kommer binda samman järnvägen längs Blekinges kust med Södra stambanan kommer ha stor betydelse för godstransporterna i regionen."
 • "Hälsostråket ska också binda ihop de olika byggnaderna och göra det lättare att hitta till olika verksamheter, det skriver BLT."
 • "Stockholms tingsrätt friade Frej Larsson då man inte ansåg att det gick binda artisten till publiceringen av inlägget eller bevisa att han menat allvar med hotet om våld i låten."

Vad betyder binda inom häst ?

Fotograf: Wikipedia
knyta ihop något

Diskussion om ordet binda

binda

bindan
bindor
bindorna
Substantiv [n]

Översättningar

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet binda på svenska?

Obestämd singular: binda
Bestämd singular: bindan
Obestämd plural: bindor
Bestämd plural: bindorna

Hur används ordet binda

 • "Cykelled ska binda samman södern"
 • "Det handlar om rep som använts för att binda ungdomarna, särskilda kläder som ungdomarna tvingats ha på sig, och metallklämmor som fästs på deras kroppar."
 • "Hon fick också hjälp av en förbipasserande vän som först såg till att binda hundarna en bit ifrån, för att sedan hjälpa Marguerite att peta på ormen för att hålla den kvar."
 • "Där uppstod slagsmål, men till sist kunde husägaren få ner inbrottstjuven på marken och binda honom med hjälp av en vattenslang och larma polisen."
 • "Det har handlat om eldsvådor i garage, husvagnar, soprum och bilar och polisen hade under lång tid svårt att lyckas binda en misstänkt gärningsperson till händelserna."
 • "Länsstyrelsen förelägger nu hästägaren att se till att samtliga hästar ges tillräckligt med foder och vatten samt att ägaren omedelbart slutar att binda upp sina hästar mer än endast tillfälligtvis och endast då de är under uppsikt."
 • "Det är stor skillnad mellan att binda en bukett i butik och att göra det på en tävling."
 • "Sydostlänken som kommer binda samman järnvägen längs Blekinges kust med Södra stambanan kommer ha stor betydelse för godstransporterna i regionen."
 • "Hälsostråket ska också binda ihop de olika byggnaderna och göra det lättare att hitta till olika verksamheter, det skriver BLT."
 • "Stockholms tingsrätt friade Frej Larsson då man inte ansåg att det gick binda artisten till publiceringen av inlägget eller bevisa att han menat allvar med hotet om våld i låten."
 • "Cykelled ska binda samman södern"
 • "Det handlar om rep som använts för att binda ungdomarna, särskilda kläder som ungdomarna tvingats ha på sig, och metallklämmor som fästs på deras kroppar."
 • "Hon fick också hjälp av en förbipasserande vän som först såg till att binda hundarna en bit ifrån, för att sedan hjälpa Marguerite att peta på ormen för att hålla den kvar."
 • "Där uppstod slagsmål, men till sist kunde husägaren få ner inbrottstjuven på marken och binda honom med hjälp av en vattenslang och larma polisen."
 • "Det har handlat om eldsvådor i garage, husvagnar, soprum och bilar och polisen hade under lång tid svårt att lyckas binda en misstänkt gärningsperson till händelserna."
 • "Länsstyrelsen förelägger nu hästägaren att se till att samtliga hästar ges tillräckligt med foder och vatten samt att ägaren omedelbart slutar att binda upp sina hästar mer än endast tillfälligtvis och endast då de är under uppsikt."
 • "Det är stor skillnad mellan att binda en bukett i butik och att göra det på en tävling."
 • "Sydostlänken som kommer binda samman järnvägen längs Blekinges kust med Södra stambanan kommer ha stor betydelse för godstransporterna i regionen."
 • "Hälsostråket ska också binda ihop de olika byggnaderna och göra det lättare att hitta till olika verksamheter, det skriver BLT."
 • "Stockholms tingsrätt friade Frej Larsson då man inte ansåg att det gick binda artisten till publiceringen av inlägget eller bevisa att han menat allvar med hotet om våld i låten."

Ordet binda har 2 betydelser

 • Inom medicin
 • Inom hygien
medicin
hygien

Vad betyder binda inom medicin ?

förband för att skydda eller stödja en skadad kroppsdel eller fixera den

Översättningar (inom medicin)

Engelska

Synonymer till binda (inom medicin)

Möjliga synonymer till binda (inom medicin)

Ordet binda inom hygien

Översättningar (inom hygien)

Synonymer till binda (inom hygien)

Möjliga synonymer till binda (inom hygien)

Diskussion om ordet binda