slur

slurs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till slur

Ordet slur har 5 betydelser

 • Inom kläder
 • Inom musik
 • Inom generell
 • Inom religion
 • Inom medicin
kläder
musik
generell
religion
medicin

Ordet slur inom kläder

Översättningar (inom kläder)

Svenska

Synonymer till slur (inom kläder)

Möjliga synonymer till slur (inom kläder)

Ordet slur inom musik

båge över toner som skall följa på varandra utan uppehåll

Översättningar (inom musik)

Svenska

Möjliga synonymer till slur (inom musik)

Ordet slur inom generell

(music) a curved line spanning notes that are to be played legato

Ordet slur inom religion

Synonymer till slur (inom religion)

Möjliga synonymer till slur (inom religion)

Ordet slur inom medicin

Synonymer till slur (inom medicin)

Möjliga synonymer till slur (inom medicin)

Diskussion om ordet slur

 • osb003 - 2011-12-14

  sluddra

slur

slur
slured
slured
Verb

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till slur (inom medicin)

Hur används ordet slur

 • "your comments are slurring your co-workers"

Ordet slur har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom vin
generell
vin

Vad betyder slur inom generell, generell, generell, generell ?

play smoothly or legato; of musical passages

speak disparagingly of; e.g., make a racial slur

utter indistinctly

Översättningar (inom generell)

Ordet slur inom vin

Synonymer till slur (inom vin)

Diskussion om ordet slur