slander

slanders
Substantiv

Översättningar

Ordet slander har 3 betydelser

  • Inom religion
  • Inom generell
  • Inom musik
religion
generell
musik

Ordet slander inom generell

words falsely spoken that damage the reputation of another

Ordet slander inom musik

Synonymer till slander

Möjliga synonymer till slander

slander

slander
slandered
slandered
Verb

Översättningar

Översättningar

Synonymer till slander

Möjliga synonymer till slander