truss

trusses
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet truss har 6 betydelser

  • Inom byggnadskonst
  • Inom medicin
  • Inom sex
  • Inom arkitektur
  • Inom generell
  • Inom media
byggnadskonst
medicin
sex
arkitektur
generell
media

Ordet truss inom byggnadskonst

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till truss

Ordet truss inom medicin

A device that is worn to hold a hernia in place

Översättningar

Svenska

Ordet truss inom sex

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till truss

Ordet truss inom arkitektur

Översättningar

Svenska

Synonymer till truss

Möjliga synonymer till truss

Ordet truss inom generell

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till truss

Ordet truss inom media

Översättningar

Möjliga synonymer till truss

truss

truss
trussed
trussed
Verb

Översättningar

Ordet truss har 4 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom generell
  • Inom skor
  • Inom generell
teknik
generell
skor
generell

Ordet truss inom teknik

Översättningar

Möjliga synonymer till truss

Ordet truss inom generell

tie the wings and legs of a bird before cooking

Ordet truss inom skor

Synonymer till truss

Ordet truss inom generell

support structurally, of roofs or bridges