sheaf

sheaf
sheafed
sheafed
Verb

Översättningar

Översättningar

Möjliga synonymer till sheaf

sheaf

sheaves
Substantiv

Översättningar

Svenska

Översättningar

Svenska

Synonymer till sheaf

Möjliga synonymer till sheaf