stanchion

Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till stanchion

Diskussion om ordet stanchion

stanchion

stanchions
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder stanchion inom generell ?

any vertical pole or rod used as a support

Möjliga synonymer till stanchion

Diskussion om ordet stanchion