obligate

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till obligate

Hur används ordet obligate

  • "an obligate anaerobe can survive only in the absence of OXYGen"

Ordet obligate har 3 betydelser

  • Inom religion
  • Inom generell
  • Inom matematik
religion
generell
matematik

Ordet obligate inom religion

Översättningar (inom religion)

Ordet obligate inom generell

(biology) restricted to a particular condition of life

Ordet obligate inom matematik

Synonymer till obligate (inom matematik)

Diskussion om ordet obligate

obligate

obligate
obligated
obligated
Verb

Översättningar (inom matematik)

Synonymer till obligate (inom matematik)

Möjliga synonymer till obligate

Diskussion om ordet obligate