timber

timbers
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till timber

Ordet timber har 4 betydelser

  • Inom skogsbruk
  • Inom vardagligt
  • Inom jordbruk
  • Inom anatomi
skogsbruk
vardagligt
jordbruk
anatomi

Ordet timber inom skogsbruk

Översättningar (inom skogsbruk)

Svenska

Synonymer till timber (inom skogsbruk)

Möjliga synonymer till timber (inom skogsbruk)

Ordet timber inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till timber (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till timber (inom vardagligt)

Ordet timber inom jordbruk

a beam made of wood

Översättningar (inom jordbruk)

Svenska
  • stock  [ skogsbruk ]
  • bjälke  [ byggnadskonst, snickeri ]

Möjliga synonymer till timber (inom jordbruk)

Ordet timber inom anatomi

a post made of wood

Översättningar (inom anatomi)

Svenska

Möjliga synonymer till timber (inom anatomi)

  • rib [ seafaring ]

Diskussion om ordet timber