ancestry

ancestries
Substantiv

Översättningar

Ordet ancestry har 2 betydelser

  • Inom allmänt
  • Inom medicin
allmänt
medicin

Vad betyder ancestry inom allmänt ?

inherited properties shared with others of your bloodline

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till ancestry (inom allmänt)

Möjliga synonymer till ancestry (inom allmänt)

Ordet ancestry inom medicin

Synonymer till ancestry (inom medicin)

Möjliga synonymer till ancestry (inom medicin)

ancestry

Substantiv

Översättningar (inom medicin)

Möjliga synonymer till ancestry