origin

origins
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet origin

  • "Jupiter was the origin of the radiation"
  • "he comes from good origins"

Ordet origin har 4 betydelser

  • Inom lingvistik
  • Inom allmänt
  • Inom biologi
  • Inom ekonomi
lingvistik
allmänt
biologi
ekonomi

Ordet origin inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Synonymer till origin (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till origin (inom lingvistik)

Ordet origin inom allmänt

properties attributable to your ancestry

Översättningar (inom allmänt)

Möjliga synonymer till origin (inom allmänt)

Ordet origin inom biologi

an event that is a beginning; a first part or stage of subsequent events

Översättningar (inom biologi)

Svenska

Synonymer till origin (inom biologi)

Möjliga synonymer till origin (inom biologi)

Ordet origin inom ekonomi

the point of intersection of coordinate axes; where the values of the coordinates are all zero

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Möjliga synonymer till origin (inom ekonomi)

Diskussion om ordet origin