ammunition

ammunitionen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till ammunition

Hur används ordet ammunition

  • "Efter hundsök kunde polisen hitta vapen och ammunition i området."
  • "Förutom risken att bli bifångst vid yrkesfiske så hotas djuren även av miljögifter, övergödning, buller samt vapen och ammunition från sjunkna krigsfartyg."
  • "Amnestin gäller endast skjutvapen och ammunition."
  • "– På skjutbanan finns främst bly från gammal ammunition, säger Christer Idström."
  • "Under den förra vapenamnestin, 2007, tog vi i Blekinge emot 196 vapen, 20 licenspliktiga delar samt 288 kg ammunition."
  • "– Vi är förstås i första hand intresserade av illegala vapen och ammunition, säger Bodil Svensson, chef för extern service vid Blekingepolisen."
  • "Mellan den 1 mars och 31 maj kan den som har skjutvapen och ammunition utan att ha rätt till det lämna in dessa till Polismyndigheten i Blekinge helt anonymt utan att riskera åtal eller straff för olovligt innehav."
  • "Enligt åklagaren bör brottet bedömas som grovt eftersom smugglingsförsöket rörde vapen med tillhörande magasin och ammunition."
  • "Fram till i höst ska all ammunition ingjuten i betong, som tidigare tagits upp ur strandlinjen, destrueras och omhändertas."
  • "Anledningen är fynden av skarp ammunition i uniformerna som lämnats in för tvättning."

Vad betyder ammunition inom allmänt ?

Fotograf: Wikipedia
materiel avsett att rikta kraft mot ett objekt med syfte att oskadliggöra det

Möjliga synonymer till ammunition

Relaterat till ammunition

vapen

förråd

Diskussion om ordet ammunition

ammunition

Substantiv

Översättningar

Vad betyder ammunition inom generell ?

projectiles to be fired from a gun

Möjliga synonymer till ammunition

Diskussion om ordet ammunition