well-worn

Adjektiv

Översättningar

Ordet well-worn har 3 betydelser

  • Inom allmänt
  • Inom generell
  • Inom handel
allmänt
generell
handel

Ordet well-worn inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Ordet well-worn inom generell

showing signs of much wear or use

Ordet well-worn inom handel

Synonymer till well-worn (inom handel)

Möjliga synonymer till well-worn (inom handel)

Diskussion om ordet well-worn