fyrskepp

fyrskeppet
fyrskepp
fyrskeppen
Substantiv [t]

Översättningar

Hur böjs ordet fyrskepp på svenska?

Obestämd singular: fyrskepp
Bestämd singular: fyrskeppet
Obestämd plural: fyrskepp
Bestämd plural: fyrskeppen

Hur används ordet fyrskepp

  • "– Man har kunnat se det kring fyrar och fyrskepp."
  • "Totalt finns det sju fyrar och fyrskepp i länet."
  • "– Man har kunnat se det kring fyrar och fyrskepp."
  • "Totalt finns det sju fyrar och fyrskepp i länet."

Vad betyder fyrskepp inom sjöfart ?

Fotograf: Wikipedia
Fotograf: Quistnix
fartyg utrustat med lysanordning liknande fyrs som ankras i nära anslutning till ett grund i stället för att en fyr uppförs

Översättningar

Synonymer till fyrskepp

  • fyr [ sjöfart ]

Möjliga synonymer till fyrskepp