befullmäktiga

befullmäktigar
befullmäktigade
befullmäktigat
Verb

Översättningar

Synonymer till befullmäktiga

Hur böjs ordet befullmäktiga på svenska?

Presens: befullmäktigar
Preteritum: befullmäktigade
Supinum: befullmäktigat

Ordet befullmäktiga har 3 betydelser

  • Inom handel
  • Inom generell
  • Inom diplomati
handel
generell
diplomati

Ordet befullmäktiga inom handel

Översättningar (inom handel)

Synonymer till befullmäktiga (inom handel)

Möjliga synonymer till befullmäktiga (inom handel)

Ordet befullmäktiga inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till befullmäktiga (inom generell)

Uttryck till befullmäktiga (inom generell)

Möjliga synonymer till befullmäktiga (inom generell)

Möjliga synonymer till befullmäktiga (inom generell)

Ordet befullmäktiga inom diplomati

Översättningar (inom diplomati)

Synonymer till befullmäktiga (inom diplomati)

Diskussion om ordet befullmäktiga