plagiering

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet plagiering

  • "Högskolans disciplinnämnd konstaterar att det står ” utom allt rimligt tvivel att studenten haft för avsikt att vilseleda om sina kunskaper genom plagiering ” och beslutar därför att studenten stängs av från all undervisning i tre månader, det vill säga till början av november."
  • "Den vanligaste orsaken till disciplinstraff är plagiering."
  • "517 av dessa rörde misstänkt plagiering vid inlämningsuppgifter."
  • "Framförallt gäller det plagiering och otillåtet samarbete som eleverna ska ha bedrivit."
  • "I Blekinge så är det plagiering som är den vanligaste typen av fusk, det vill säga att man skriver av någon annans arbete eller inte gör korrekta källhänvisningar."
  • "De vanligaste orsakerna till disciplinära åtgärder rent generellt är plagiering i olika arbeten och fusklappar i samband med tentamenstillfällen enligt rapporten."
  • "Det handlar främst om plagiering av texter."
  • "Pontus Kyrk understryker att den i särklass vanligaste formen av fusk är plagiering."
  • "Antalet fall av plagiering är tio gånger så stort som 2001."
  • "517 av dessa rörde misstänkt plagiering vid inlämningsuppgifter"

Möjliga synonymer till plagiering

Relaterat till plagiering

upplåning

kriminalitet

Diskussion om ordet plagiering